rekuperacia

Ako si správne vybrať rekuperačnú jednotku?

rekuperacia
Konečne ste sa rozhodli, že sa neuspokojíte len s gravitačnou ventiláciou, ale namiesto toho si nainštalujete mechanickú ventiláciu s rekuperáciou tepla (MVRT).

Otázka: Aký MVRT alebo SRT (systém rekuperácie tepla) si vyberiem? Keďže ide o investíciu na roky, nie je to ľahké rozhodnúť sa, pretože „chyba“ vás môže stáť tisíce eur.
Rozdiely medzi komerčne dostupnými jednotkami MVRT závisia od mnohých parametrov a premenných. Preto sme sa rozhodli vybrať 5 najdôležitejších, ktoré by ste podľa nášho názoru mali zvážiť pri výbere jednotky rekuperácie tepla pre váš ventilačný systém.

Účinnosť jednotky rekuperácie tepla

Najskôr sa musíte rozhodnúť, ako efektívny by váš SRT mal byť, aby ste obmedzili škálu produktov, z ktorých si budete vyberať. Nastavenie požadovanej rýchlosti spätného získavania tepla alebo objemu vzduchu za hodinu (m3 / h) vyžaduje poznať počet obyvateľov a miestností v dome. Podľa smerníc EÚ musí byť dodávaný objem 20-30 m3 / h prefiltrovaného vzduchu na obyvateľa a každú obytnú miestnosť. Rovnaké množstvo zatuchnutého vzduchu musí byť odsávané z vlhkých miestností (kúpeľne, toalety a kuchyne), pričom treba pamätať na minimálne výfukové plyny z týchto miestností stanovené v príslušných predpisoch.

Napríklad štvorčlenná rodina žijúca v dome s rozlohou 150 – 200 m2 bude hľadať jednotku MVRT s rýchlosťou spätného získavania tepla 350 m3 / h. Výpočet správnej hodnoty účinnosti je kľúčový, pretože ak si kúpite príliš malú jednotku MVRT pre svoj ventilačný systém, nebude mať taký výkon, aby splnil uspokojivo svoju úlohu. Inými slovami, vo vašom dome nedôjde k správnej výmene vzduchu, pretože nedokáže splniť hlavnú úlohu ventilačného systému. Je tiež dobrým zvykom zvoliť dostatočnú mieru rekuperácie tepla, aby jednotka MVHR mohla pracovať s približne 70% kapacitou (alebo dokonca menšou) z maximálneho výkonu. To bude znamenať menšiu hlučnosť, nižšiu spotrebu energie a čo je najdôležitejšie, v rezerve ostane ešte dostatočné množstvo kapacity na účely turbo vetrania a prípadného zvýšeného dopytu.

Spôsob inštalácie jednotky MVRT

Keď si vyberiete jednotku so správnou kapacitou, musíte taktiež zohľadniť, spolu s vlastníkom domu, projektantom alebo inštalatérom:
  • KDE inštalovať jednotku MVRT, napr. v podkroví alebo v technickej miestnosti
  • KOĽKO miesta je k dispozícii, čo určí typ požadovanej inštalácie: stropná, podlahová alebo nástenná

  • SPÔSOB umiestnenia konektorov: zhora alebo zboku

Ak vám chýba dostatok miesta, rozhodnite sa pre zavesenú súpravu SRT, čo je jednotka, ktorá má plochú konštrukciu a je zavesená priamo zo stropu. Kompaktné jednotky SRT sú ďalším typom jednotiek SRT, ktoré budete môcť ľahko umiestniť napríklad do skrinky v práčovni a ušetriť tak miesto.

Čo odporúčame ako riešenie pre staršie budovy, sú nástenné sady SRT, najmä pri energetickej prestavbe v budove, kde je inštalácia klasického mechanického ventilačného systému so spätným získavaním tepla niekedy náročná, ak nie nemožná. Pre nástennú verziu je použitá jednotka bez potrubia, takže nemusíte vymýšľať, kam umiestniť potrubie na spätné získavanie tepla. Jednotka má byť umiestnená do steny v každej miestnosti budovy. Nevýhodou v porovnaní s bežnými zariadeniami je, že tieto jednotky MVRT majú nižšiu úroveň filtrácie vzduchu a aj nižšiu efektivitu spätného získavania tepla.

Jednotka MVRT – hodnotenie energetickej účinnosti

V tejto časti sa pozrieme na výkonnostné parametre rekuperačnej jednotky. Po skontrolovaní energetického štítku, ktorý nájdete buď v produktovom liste, alebo vo svojej príručke k MVRT, uvidíte 3 hodnoty: mieru rekuperácie tepla, o ktorej sme už hovorili, trieda energetickej účinnosti a hlučnosť alebo presnejšie hladina akustického výkonu.
Pretože hodnotenie účinnosti zahŕňa spätné získavanie tepla a spotrebu energie, malo by to byť pre nás dôležité. Podobne ako práčka alebo chladnička je najlepšia trieda A+, potom A, B a tak ďalej. Väčšina spotrebičov na trhu má hodnotenie A, ale existuje niekoľko modelov, ktoré majú tiež hodnotenie A+. Hodnotenie energetickej účinnosti je jasným indikátorom pre zákazníkov o tom, či má zariadenie efektívny výkon. Pozor na nové označovanie energetickej účinnosti, ktoré sa zaviedlo v roku 2021 a dramaticky zmenilo zaradenie spotrebičov do energetických tried.

MVHR – hladina hluku

Tretie hodnotenie, akustický výkon alebo úroveň hluku jednotky MVRT, vás informuje, koľko decibelov jednotka „emituje“ vo vzdialenosti od krytu (dôležité: nejde o hladinu hluku celého systému). Nie je potrebné pripomínať, že čím nižšia je hodnota akustického výkonu, tým lepšie, pretože pracuje tichšie.
Stojí za zmienku, že aj rozdiel niekoľkých decibelov medzi jednou jednotkou a druhou by mohol znamenať, že jedna z nich je zhruba povedané o polovicu tichšia ako druhá. Často na vás neurobí dojem o 1-2 decibely menej alebo viac, ale v skutočnosti vám môže pomôcť pri výbere tichej rekuperačnej jednotky.

Jednotka MVRT – výmenník tepla

Jednotky MVRT možno tiež klasifikovať podľa typu výmenníka tepla, ktorý sa v nich používa. Výmenník je mimoriadne dôležitou súčasťou jednotky na spätné získavanie tepla, pretože ovplyvňuje rýchlosť spätného získavania tepla zariadenia. Hlavné typy výmenníkov tepla:

  • Rotačné výmenníky tepla
  • Prietokové výmenníky tepla
  • Protiprúdové výmenníky tepla

Rotačné výmenníky tepla

Rotačné výmenníky tepla sú najskoršími typmi výmenníkov používaných vo ventilačnom priemysle. Jednotka MVRT s rotačným výmenníkom obsahuje okrem spätného získavania tepla aj spätné získavanie časti vlhkosti z odpadového vzduchu. Obnova vlhkosti môže mať osobitný význam vo veľmi chladnom podnebí, kde môže byť problémom mráz alebo dokonca tvorba ľadu na výmenníku. Systémy rotačného výmenníka MVRT sú bežné v suchom a chladnom podnebí, kde je vysoko žiaduca rekuperácia vlhkosti. To je jeden z dôvodov, prečo je rekuperačná jednotka s rotačným výmenníkom veľmi obľúbenou voľbou v škandinávskych krajinách.
V porovnaní s doskovými výmenníkmi spočíva „nevýhoda“ v jednotkách MVRT s rotačnými výmenníkmi v ich nízkej miere rekuperácie 65 – 85%, ako aj vo väčšej rýchlosti miešania prúdov vzduchu. Takzvaný EATR alebo pomer prenosu výfukového vzduchu sa však postupne znižuje s novým vývojom v tejto oblasti.

Krížové a protiprúdové výmenníky tepla

Ešte pred niekoľkými rokmi sa bežne používali rotačné (regeneratívne) výmenníky tepla, tento trend sa však zmenil v prospech jednotiek s výmenníkmi tepla s priečnym tokom a protiprúdovými výmenníkmi tepla (tj. Tzv. Spätné získavanie tepla / doskové výmenníky tepla). Krížový výmenník je konštrukcia, v ktorej prúdia prúdy vzduchu krížovo. Sú navzájom oddelené tenkými doskami, ktoré umožňujú prúdenie tepla a bránia zmiešaniu dvoch prúdov.

Tieto výmenníky majú účinnosť spätného získavania tepla v rozmedzí 50-75%. Z dôvodu relatívne nízkej účinnosti obnovy sa ich použitie v zariadeniach určených pre domáci trh a vo veľkých jednotkách MVHR naďalej znižovalo. Aj keď ich jednoduchá konštrukcia a nízke výrobné náklady sú nevýhodou, nepriaznivo im chýba rekuperácia vlhkosti a pri teplotách pod 0° C existuje riziko zamrznutia výmenníka.

Protiprúdové výmenníky tepla majú podobnú konštrukciu (dosky), avšak prúdy prúdia navyše v opačných smeroch, čo významne zvyšuje spätné získavanie tepla (nad 90%) a robí z nich najefektívnejšie výmenníky dostupné na trhu s ventilačnými systémami.

Protiprúdové výmenníky tepla – entalpické

Zdá sa, že entalpické protiprúdové výmenníky tepla (s rekuperáciou vlhkosti) vyzerajú rovnako ako typický protiprúdový výmenník tepla na povrchu. Líšia sa od seba materiálom, z ktorého sú vyrobené membrány, ktoré oddeľujú dva prúdy vzduchu. Sú vyrobené z materiálov, ktoré umožňujú prenikanie molekúl vodnej pary, keď zastavia ďalšie plyny alebo kontaminanty.

Na trhu sú momentálne k dispozícii dve riešenia: celulózové a polymérové membrány. Prvý produkt je pomerne lacný, ale časom podlieha opotrebovaniu. Po asi 10 rokoch budete možno musieť takýto výmenník vymeniť. Druhé riešenie je nákladnejšie a jeho životnosť sa odhaduje ďaleko za hranicou 10 rokov.

Výhodou týchto výmenníkov je, že počas vykurovacej sezóny udržujú relatívnu vlhkosť v miestnostiach na pohodlnej úrovni a ich odolnosť proti námraze je vyššia (algoritmy odmrazovania je možné prevádzkovať pri nižších teplotách v porovnaní s konvenčnými výmenníkmi), čo vedie k lepšiemu priemernému ročnému zisku tepla. Entalpický výmenník navyše rekuperuje takzvané latentné teplo, čo zvyšuje jeho skutočnú účinnosť.

Výmenník tepla – klimatické pásmo

Je pri výbere systému MVT faktorom aj klimatické pásmo? Určite áno. Pretože sa však Slovensko (zatiaľ) nachádza v miernom klimatickom pásme, nemáme nijaké obmedzenia, aký typ jednotky MVRT a aký typ výmenníka zvoliť.

Ako sme už uviedli (pozri Rotačné výmenníky tepla), rotačné výmenníky sa montujú častejšie v chladnom podnebí kvôli riziku námrazy výmenníka pri nižších teplotách. V prípade jednotky s rekuperáciou tepla s priečnymi výmenníkmi tepla alebo protiprúdovými výmenníkmi tepla je nevýhodou to, že môžu byť zamrznuté a následne poškodené. Preto je jednotka s výmenníkom tepla s priečnym tokom vybavená špeciálnym systémom zabraňujúcim vzniku takejto námrazy, napr. má formu protimrazového algoritmu alebo je nainštalovaný prídavný ohrievač.

Ak to zhrnieme, vymenovali sme 5 aspektov, ktoré považujeme za kľúčové pri výbere jednotky s rekuperáciou tepla. Je to všetko? Rozhodne nie. Akonáhle však definujete vyššie uvedené parametre, môžeme ísť do podrobností, ako napríklad:
Ovládanie AHU, Má SRT zabudovaný predhrievač?
Aké vzduchové filtre sú súčasťou sady a aké sú ich náklady (cena filtrov ovplyvňuje náklady na celkovú prevádzku SRT)?
Aké je ďalšie príslušenstvo alebo funkcie SRT?
A v neposlednom rade aj dizajn rekuperačnej jednotky, t.j. či nám to jednoducho pripadá esteticky príjemné atď.

Všetky tieto, ako aj ďalšie otázky si zodpovieme v blízkej dobe v ďalších našich článkoch.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *