Oldroyd logo

OLDROYD DrainX

OLDROYD DrainX

Pre horizontálne a vertikálne hydroizolácie a kanalizácie.

OLDROYD DrainX – je čierna, mriežkovaná membrána s Oldroyd - drenážna izoláciageotextíliou navarenou k jeho nopom. Táto membrána chráni múry a murivo proti vniknutiu podzemnej vody a vlhkosti. Geotextília funguje ako bariéra brániaca okoliu a piesku pred zanesením drenážneho kanála. Primárnou funkciou DrainX je hydroizolácia, ale konštrukcia filtračnej tkaniny umožňuje prichádzajúcej vode odtekať od stien a z vodorovnej plochy.

OLDROYD DrainX je vhodný pre použitie v kombinácii s vonkajšou izoláciou a má SINTEFom schválenie použitie ako ochrana pred zásypovým materiálom.

norska_kvalita