asfaltovy stresny pas mestertekk

Asfaltové pásy ISOLA MESTERTEKK

asfaltovy pas mestertekk
Isola Mestertekk je jednovrstvová, mechanicky kotvená strešná krytina, vyvinutá pre použitie na šikmých a plochých strechách s bridlicovou povrchovou úpravou. Môže sa klásť na všetky bežné druhy strešných konštrukcií a podkladov, na zateplené strech, aj na odvetrávané
strešné konštrukcie. Isola Mestertekk je asfaltový SBS pás vhodný pre použitie ako pre novostavby, tak aj pre rekonštrukcie.Vlastnosti

Asfaltové pásy Isola Mestertekk boli špeciálne vyvinuté pre tvrdú nórsku Eshop_buttonklímu.

Vybrané technické vlastnosti výrobku:

 • Pevnosť v ťahu na bežný meter = viac ako 1,5 tony.
 • Rozťažnosť SBS polmerasfaltu – viac ako 2500%
 • Roztažnosť polyesterovej vložky viac ako 20% pri -20°C a viac ako 40% pri 23°C.
 • Pevnosť v spoji = 1,200 N, d=40 mm, s guľatou podložkou Isola d = 40 mm.
 • Obsah PVC = 0,00%
 • Životnosť: viac ako 30 rokov.

Isola Mestertekk má následujúce certifikáty:

 • Nemko Certification AS, Licence č. 538, dodatok 4.
 • The Norwegian Building Research Institute, Technické osvedčenie č. 2022.
 • The Norwegian Building Research Institute, Certifikát výrobku 1071-CPD-1100.
 • Prehlásenie o zhode
 • Certifikát výrobku 1071-CPD-1100.
 • Isola Mestertekk má CE označenie
 • Isola Mestertekk spĺňa požiadavky požiarnej klasifikácie B ROOF ( 2) v spojení s normou EN 13501-5 pre všetky druhy podkladov.
 • Testy boli vykonané podľa normy ENV 1187-2.
 • Isola je certifikována podľa požiadavkov obsiahnutých v norme NS-EN ISO 9001:2000.
asfaltovy sbs pasasfaltovy sbs pasasfaltovy sbs pas