Epoxol® Floor S – epoxidový poter

Epoxol® Floor S

Epoxol® Floor S je epoxidový samonivelačný poter, ktorý sa môže nanášať na podlahy na báze cementu, ktoré vyžadujú vysokú mechanickú a chemickú odolnosť, napr. továrne, laboratóriá, sklady, supermarkety, parkovacie miesta, garáže. Vďaka vynikajúcemu pokrytiu trhlín a

nedokonalostí a rýchlej pochôdznosti sa Epoxol® Floor S odporúča aj na opravy a renovácie starých podláh.

Spotreba

Samonivelačný systém:

• Podiel Epoxol® Floor S – kremenný piesok D50 260 μm (M-32) = 1: 1

Spotreba (na mm): 0,8 kg / m2 živice + 0,8 kg / m2 kremenný piesok D50 260 μm (M-32)

• Podiel Epoxol® Floor S – kremenný piesok D50 260 μm (M-32) = 1: 0,8

Spotreba (na mm): 0,9 kg / m2 živice + 0,7 kg / m2 kremenný piesok D50 260 μm (M-32)

• Podiel Epoxol® Floor S – kremenný piesok D50 260 μm (M-32) = 1: 1,2

Spotreba (na mm): 0,7kg/m2 živice

+ 0,9kg/m2 kremenný piesok D50 260μm(M-32)

Protišmyková plocha:

Nanesenie kremenného piesku Μ-32 na čerstvú samonivelačnú vrstvu Epoxol® Floor S so spotrebou 3 – 4 kg / m2 a so spotrebou Epoxol® Floor S (konečná tesniaca vrstva) = 300 – 400 g / m2

Farba:

Epoxol® Floor S je možné nanášať valčekom ako farbu v 2 vrstvách.

Spotreba: ~ 250-300g / m2 / vrstva.

Protišmyková farba:

Nanášanie kremenného piesku D50 260 μm (M-32) na čerstvý náter Epoxol® Floor S so spotrebou 400 – 500 g / m2 a so spotrebou

Epoxol® Floor S (konečná tesniaca vrstva) = 200 – 300 g / m2

Technická špecifikácia

Vzhľad: lesklý
Aplikačná teplota: 12°C až 35°C
Pochôdznosť: po 24 hodinách
Plné vytvrdnutie (pre najvyššiu záťaž): 7 dní
Balenie: 13,5 kg set

Odporúčaný primer: