Neodur Special

Neodur® Special

Alifatický polyuretánový náter s lesklým vzhľadom na vonkajšie podlahy.

Prémiový, dvojzložkový, lesklý alifatický polyuretánový náter na báze rozpúšťadiel, pre podlahové aplikácie v exteriéroch alebo interiéroch. Vhodný aj pre širokú škálu doplnkových aplikácií zahŕňajúcich ochranu povrchov, ktoré sú permanentne alebo periodicky pod vplyvom sladkej alebo morskej vody, chemických roztokov a ich výparov atď.

Vlastnosti

  • Zostáva neovplyvnený UV žiarením a poveternostnými podmienkami, s výnimočnou odolnosťou proti žltnutiu – Obsahuje UV filtre
  • Veľmi vysoká priľnavosť a odolnosť proti oderu a poškriabaniu
  • Vynikajúca odolnosť voči chemikáliám a mechanickému namáhaniu
  • Široký rozsah prevádzkových teplôt
  • Široká škála aplikácií
  • Ideálne aj na vytvorenie vonkajších protišmykových podláh
  • Vysoká odolnosť aj v nepriaznivých podmienkach

Inštrukcie na použitie

Príprava podkladu

Betón

Betón musí byť min. Stupňa C20/25, s pevnosťou v ťahu ≥1,5 MPa a nechá sa vytvrdnúť najmenej 28 dní, pričom sa počas doby vytvrdzovania prijmú všetky potrebné opatrenia na údržbu. Cementový podklad musí byť riadne mechanicky pripravený (napr. brúsením, otryskaním, frézovaním atď.), aby sa vyhladili nerovnosti, dosiahla sa otvorená textúra povrchu a zabezpečilo sa optimálne spojenie. Povrch musí byť suchý a chránený pred vzlínajúcou vlhkosťou, stabilný, čistý a zbavený prachu, mastnoty, oleja a pod. Voľný drobivý materiál je potrebné úplne odstrániť kefovaním alebo brúsením vhodným strojom a vysávačom s vysokým sacím výkonom. Povrch musí byť čo najhladší a najrovnejší, ako aj súvislý (tj bez dutín, trhlín atď.). Opravy podkladu, vypĺňanie škár, dutín a vyrovnávanie povrchu je potrebné vykonať pomocou vhodných opravných prostriedkov, ako je liata epoxidovo-cementová malta Epoxol® CM a epoxidový tmel Epoxol® Putty alebo/a zmes Epoxolu. ® Primer SF-P a kremenný piesok Μ-32 (orientačný pomer miešania 1:1-2 w/w), po správnom základnom nátere.

Kovové povrchy (železo – oceľ)

Kovové povrchy musia byť riadne pripravené opieskovaním alebo brúsením drôtenou kefou a mali by byť suché, zbavené prachu, nečistôt, mastných a olejových látok, ako aj akýchkoľvek zle priľnavých náterov. V hrdzavých oblastiach sa odporúča lokálne aplikovaťchemický konvertor hrdze Neodur® Metalforce. Nové kovové povrchy by sa mali odmastiť rozpúšťadlom Neotex® 1021.

Priming

Pre stabilizáciu podkladu a utesnenie pórov, ako aj pre vytvorenie optimálnych podmienok pre silnejšiu priľnavosť a vyššiu kryciu schopnosť následného polyuretánového náteru sa odporúča použiť rozpúšťadlový epoxidový náter Epoxol® Primer alebo alternatívny vhodný ΝΕΟΤΕΧ® základný náter (pozri tabuľku), v závislosti od podkladu. V prípade podkladov so zvýšenou pórovitosťou môže byť potrebná ďalšia základná vrstva.

Aplikácia

Hladký polyuretánový náter

Po zaschnutí základného náteru na prekrytie sa odporúča naniesť prvú vrstvu Neodur® Special zriedeného 10% w/w s rozpúšťadlom Neotex® PU 0413, valčekom, štetcom alebo airless nástrekom. Druhá vrstva sa nanáša rovnakým spôsobom ~24 hodín po nanesení prvej vrstvy (v závislosti aj od atmosférických podmienok), zriedená 5-10 % hm./hm. s rozpúšťadlom Neotex® PU 0413. Pre prípadné ďalšie vrstvy Neodur® Special sa riedi 5 % w/w rozpúšťadlom Neotex® PU 0413. Dve zložky A a B sa zmiešajú vo vopred stanovenom pomere (75A : 25B hmotn./hmotn.) a po pridaní rozpúšťadla sa miešajú cca. 3-5 minút nízkorýchlostným elektrickým miešadlom. Je dôležité dôkladne premiešať na dne nádoby, ako aj pri bokoch, aby sa tužidlo (zložka B) rovnomerne rozložilo. Zmes sa nechá krátky čas v nádobe (~1-2 minúty) a potom sa aplikuje. Pred miešaním sa odporúča zložky A mechanicky premiešať.

Technické špecifikácie

Farba: lesklá – sivá RAL 7040 (iné farby na požiadanie)
Krycia schopnosť: 350 g / m2 / 2 vrstvy
Doba schnutia: 30 hodín pri 25°C
Úplné vytvrdnutie: 7 dní (pri 25°C)
Hmotnosť balenia: 10 kg
Aplikačná teplota: +12°C až +35°C

Odporúčaný primer na zvýšenie adhézie