HWAT – udržiavanie teploty vody v potrubí

SLOVECO » Riešenia » HWAT – udržiavanie teploty vody v potrubí

HWAT: Energeticky úsporný systém udržiavania teploty vody v potrubí

V súčasnosti je pri realizovaní stavieb viac ako žiadúce aplikovať nákladovo efektívne a k životnému prostrediu šetrné riešenia. Jedným z takýchto riešení je aj systém HWAT, ktorý dokonale nahrádza klasické cirkulačné potrubie.

Spotreba energie v objekte je z významnej časti tvorená dodávkou a rozvodmi teplej vody. Práve dodávka horúcejhwat 4 vody, bez jej plytvania a pri súčasnej úspore energie, je požiadavkou, ktorá sa v súčasnosti kladie na každý moderný teplovodný systém. Súčasne musí byť prevádzka systému hospodárna a bezúdržbová.

Systém HWAT spoločnosti RAYCHEM tieto dôležité požiadavky spĺňa po všetkých stránkach.

Ako to funguje?

Jednorúrkový systém HWAT je geniálny svojou jednoduchosťou. hwat 3
Vykurovací kábel pripojený k potrubiu na teplú vodu udržuje teplotu vody na požadovanej úrovni. Všetky tepelné straty potrubia sú kompenzované samoregulačným káblom pre udržiavanie teploty, ktorý je pripevnený k jednotlivým rúrkam. V dôsledku toho možno nastaviť teplotu pre jednotlivé rúrky, a to až do výšky teploty nastavenej v zásobníku.

Teplota kábla je upravovaná v každom jednom jeho bode pozdĺž rúrky v závislosti na miestnych podmienkach a potrubnej sieti. To znamená, že rúrka je vyhrievaná takým množstvom tepla, ktoré je úmerné jej ochladzovaniu. Pokiaľ teplá voda prúdi, tepelný výkon je minimalizovaný. Čím častejšie sa kohútik otvára, tým menej je nutné systém HWAT na udržiavanie teploty vody spúšťať.

Ľahko programovateľná inteligentná riadiaca jednotka HWAT-ECOhwat eco monitoruje teplotu v bojleri a zabezpečuje, aby bol systém používaný výhradne na udržiavanie teploty v potrubnom systéme, nie ako primárny systém na ohrev vody. Týmto spôsobom sa spotreba elektrickej energie obmedzuje na minimum (podľa doteraz vykonanýc štúdií na stavbách so systémom HWAT, je úspora energie až vyše 70%).

Záruka

Na systém HWAT sa vzťahuje produktová záruka 10 rokov.

Na stiahnutie