solahart slnecne kolektory

slnečné kolektory – SOLAHART

SLOVECO » Riešenia » Solárny ohrev vody a vzduchu » slnečné kolektory – SOLAHART

Vysokoúčinné slnečné kolektory SOLAHART

Spoločnosť SOLAHART Industries bola založená v Perthe (Západná Austrália) v roku 1901 ako SW Hart&Co. Pôvodná činnosť bola výroba nádrží, kúrenia, spracovanie plechu a galvanizovanie. Produktová paleta sa zmenila koncom 40-tych rokov a začiatkom 50-tych sa ďalej rozšírila. Veľkosériová výroba solárnych vodoohrevných systémov (slnečné kolektory + zásobník,…) začala v roku 1953.

Firma SLOVECO, s r.o. je výhradným zástupcom firmy SOLAHART pre Slovensko od roku 1998. SOLAHART, ako svetový líder v oblasti prípravy teplej vody v slnečných kolektoroch, už vyše 100 rokov od svojich začiatkov až po dnešnú vysokú technickú úroveň neustále zbiera poznatky a skúsenosti.

1. Samoťažné (gravitačné) systémyEshop_button

slnecne kolektory
Slnečné kolektory SOLAHART na solárny ohrev vody sú vyvinuté, vyrábané a dodávané už vyše 60 rokov aj ako kompletné solárne gravitačné systémy, ktoré nepotrebujú na svoju prevádzku čerpadlá ani
reguláciu. Ich kvalita je neustále zdokonaľovaná podľa najnovších poznatkov vedy a techniky. Pracujú nezávisle od elektrického prúdu a nemajú žiadne opotrebiteľné pohyblivé časti. Krátke vedenia medzi kolektormi a zásobníkmi umožňujú rýchly, vysokoúčinný prenos tepla k ohrievanej vode (TÚV, kúrenie, bazény a pod.). Doposiaľ bolo celosvetovo nainštalovaných niekoľko miliónov zariadení a to aj vo výškach nad 2000 m.
Zostavy sú v prevedeniach do 150l do 300l s možnosťou umiestnenia na streche, alebo v podstrešnom priestore.

Unikátny absorbér „Multi-Flow“

slnecne kolektory solahartZatiaľ neprekonaných 35 stúpajúcich priamočiarych vedení (vlnkový tvar umožňuje o.i.expanziu solárnej kvapaliny) dáva kolektoru nadštandardne vysoký výkon. Povrch – vysokoselektívny čierny chróm.

Ochrana pred prehrievaním Hardstat

Hardstat slúži ako ochrana pred prehriatím solárneho systému a vody v akumulačnom zásobníku. Pomocou špeciálneho ventilu Hartstat na teplej vetve potrubia primárneho okruhu a rezervoára solárnej kvapaliny sa pri dosiahnutí teploty vody nad 80°C zastaví cirkulácia a vylúči sa solárna kvapalina z obehu do rezervoára. Takto dočasne uskladnená solárna kvapalina je ochladená na teplotu okolia. Po ochladení vody v zásobníku sa ventil Hartstat otvorí , uvoľní tlak pár a solárna kvapalina stečie späť do kolektorov a začne znovu cirkulovať.

Na stiahnutie:

 

2. Čerpadlovo-drenážne solárne systémy Streamline

STREAMLINE – drenážno-čerpadlový vodoohrevný systém pozostávajúci z drenážneho zásobníka (16l) solárnej kvapaliny vo vnútri 270l zásobníka TUV, primárneho obehového čerpadla, výmenníka tepla, tepelného porovnávača, elektronickej riadiacej jednotky, 2 a 3 kolektorov, tepelného snímača, upevňovacích a prepojovacích prvkov…

Ako princíp drenážneho voľnobežného zásobníka vlastne funguje?

solarny zasobnikSolárne zariadenia SOLAHART Streamline sú kompaktné, revolučné systémy, pracujúce na princípe voľnobežného drenážneho zásobníka. V prípade dostatočného slnečného žiarenia riadiaca jednotka spustí čerpadlo. Solárna kvapalina Hartgard preteká kolektormi a následne výmenníkom tepla, cez ktorýa ohrieva TÚV, ÚK, bazén. Solárna kvapalina a z nej vzniknutý ochranný plyn chránia systém pred koróziou. Pri dosiahnutí teploty vody 80°C až 90°C sa systém automaticky vypne a chráni sa pred poškodením z prehriatia – všetka solárna kvapalina stečie z kolektorov do Streamlinu, umiestnenom v objekte (kotolňa, podkrovie…)

Ochrana proti zamrznutiu a prehrievaniu systémov Streamline

Proti zamrznutiu má Streamline vytvorenú dvojitú ochranu: v primárnom okruhu Streamlinu cirkuluje špeciálne vyvinutá nemrznúca solárna kvapalina Hartgard, ktorá obsahuje aj špeciálne protikorózne aditíva. Nehrozí, aby sa prehriatím v lete solárna kvapalina znehodnotila a navyše v zime zamrzla a zničila rúrky. Pokiaľ sa systém k tomu nachádza v čase, keď nebude transportova žiadnu slnečnú energiu z kolektorov do výmenníka, stečie všetká kvapalina z kolektorov do voľnobežného zásobníka a chráni systém pred poškodením stagnáciou, prehriatim alebo mrazom. Táto dvojitá ochrana je jedinečná a ďalej znižuje nároky na pravidelnú údržbu, či výmenu solárnej kvapaliny – šetrí náklady na servis a prevádzku.

Na stianutie:

3. Čerpadlové solárne systémy E-Series

cerpadlovy solarny systemFlexibilný čerpadlový systém so zásobníkmi vyrobenými vo Švajčiarsku a s vyoko účinnými slnečnými kolektormi Solahart Bt. Zásobníky s objemom od 150l do 800l.

Na siahnutie: