Neopress® Crystal

Kryštalická vodotesná omietka

Neopress® Crystal je umývateľný, cementový kryštalický materiál vhodný na izoláciu a hydroizoláciu betónu. Je ideálny pre nádrže na vodu, studne, silá, podzemné miestnosti a suterény, tunely, steny a tiež na povrchy pokryté dlaždicami.

Vlastnosti

Vynikajúca priľnavosť k betónu, cementovým maltám, tehlám, cementovým blokom, mozaike atď.
Preniká a reaguje s vlhkosťou a vytvára nerozpustné kryštály, ktoré vypĺňajú a utesňujú póry povrchu a poskytujú úplnú nepriepustnosť pre vodu.
Vykazuje odolnosť voči pozitívnemu a negatívnemu hydrostatickému tlaku a premosťuje trhliny a dutiny
Priepustný pre vodné pary, chráni pred karbonizáciou betónu
Betónová výstuž nekoroduje
Chráni pred migráciou podzemného radónu a chloridov
Neopress® Crystal zostáva reaktívny v prípade prítomnosti vlhkosti a utesňuje kapilárne trhliny až do 0,4 mm.

Spotreba: 0,6 – 1,7 kg/m2 pre vertikálne povrchy a 2,2 – 2,4 kg/m2 pre horizontálne povrchy v 2 vrstvách.