ISONEM SOIL WATER TRAP

Ide o ľahko použiteľný, vynikajúci, ekologický absorbér soil water trap Isonem vody (môže absorbovať vodu až do 600-násobku svojho objemu) ako prísada do pôdy. Je to polymér, vytvorený pre oblasti, ktoré sú často zavlažované a majú vysokú spotrebu vody, záhrady, skleníky a terénne úpravy. S týmto polymérom, ktorý zachytáva dážď a zavlažovaciu vodu a absorbuje 600-násobok svojho objemu, sa voda zadrží predtým, ako vytečie z pôdy a vytvára prirodzenú a dlhodobú vodnú zásobu pre rastliny a stromy.

VLASTNOSTI

1 g je schopný zadržať 600-násobok vody • Keď vnikne voda, expanduje a stáva sa gélom –Zostáva v pôde aktívny približne 4 roky • Rýchlosť absorpcie vody do nasýtenia je približne 1 hod, • Trvanie zavlažovania je až 1 hod. • Nezamrzne až do -60 °C • Hĺbka aplikácie je medzi 7 cm – 1 m • Rozkladá sa v pôde rýchlosťou 10 až 15 % ročne. Po skončení svojho účelu v pôde sa vráti do prírody.

VÝHODY

Zachováva vlhkosť pôdy po celú dobu • Znižuje odparovanie vody v pôde • Zvyšuje pórovitosť pôdy a znižuje zhutnenie pôdy • Obnovuje štruktúru pôdy a zabraňuje erózii • Chráni povrchové a podzemné vody pred znečistením • Vytvára podmienky pre rast rastlín vo veľmi suchom a horúcom podnebí • Znižuje náklady na zavlažovanie, pracovníkov, hnojivá a osivo • Znižuje spotrebu vody o 50-70% • Zabraňuje poškodeniu, ktoré vzniká prehnojením • Redukuje spotrebu hnojív o 50 % • Zvyšuje úrodu • Zlepšuje kvalitu rastlín • Zabraňuje vyschnutiu výhonkov a semien v pôde počas zimy (-60 °C) • Chráni životné prostredie • Je efektívny v boji proti parazitom a hubám, ktoré napádajú korene.

OBLASTI POUŽITIA

• Výsadba sadeníc, výroba sadeníc,
• Aplikácia na rastúce stromy, vinič, olivovníky
• Produkcia jahôd, žltých melónov, červených melónov, tekvíc, sklenníkovej zeleniny
• Plantážna starostlivosť (zrná, repa, kukurica, bavlna, slnečnica, zemiaky, fazuľa atď.),
• Aplikácia na trávniky a terénne práce,
• Aplikácia na rezané kvety,
• Aplikácia na črepníkové kvety, ďateliny a kŕmne rastliny,
• Produkcia húb a metóda máčania koreňov.

BALENIE

1 kg a 5 kg PE vedro.

SPOTREBA:

jahody (3 g/koreň), melón-červený melón (8 – 10 g/koreň), plantážové poľnohospodárstvo (5 kg/1000 m), ďatelina a krmivo (40 kg/1000m), hríby (600 g/m3), rezané kvety (60 g/kontajner), izbové rastliny (1,5 g na 5 litrov), vinice a olivovníky (35 g/koreň)…

Na stiahnutie: