Steny, múry a fasády

Steny, múry a fasády

nater proti vlhkosti vodoodpudivy nater Antikondenzacny nater
Náter na zabránenie prenikaniu vlhkosti z muriva do interiéru. Ideálny pre pivnice a vlhké miestnosti. Hydrofóbny náter s tepelnoizolačným účinkom. Antikondenzačný náter proti tvorbe plesní a množeniu baktérií
Umývateľný, cementový kryštalický materiál vhodný na
izoláciu a hydroizoláciu betónu.
Neoproof 360W – protiradónový hydroizolačný náter pre základy a základové múry. Silatex Reflect – termoreflexný fasádny náter