Dunaflex

DUNAFLEX – bituménové pásky na opravy ciest

SLOVECO » Riešenia » DUNAFLEX – bituménové pásky na opravy ciest

Dilatačno-tesniace bitúménové pásky na opravu ciest DUNAFLEX

Bitúménové pásky DUNAFLEX predstavujú samolepiace tesniace, Eshop_buttonbitúmenové pásky, určené na trvácne, rýchle a spoľahlivé opravy prasklín, výtlkov a dier v asfaltových povrchoch ciest, resp. na spoľahlivé vodotesné riešenie detailov pri výstavbe nových komunikácií.

POPIS:

Bitúménové pásky Dunaflex sú vysoko flexibilné bitúmenové tesniace pásky, ktoré sú určené na použitie v povrchových konštrukciách komunikácií, realizovaných teplými i studenými technologickými postupmi, pre vytvorenie spoľahlivých, stálych, vodotesných spojov či opravy trhlín v liatych a valcovaných asfaltových povrchoch. Pásky majú jednostrannú samolepiacu úpravu pre ľahšiu a presnejšiu aplikáciu na stávajúce povrchy a hrany. Zavalcovaním horúceho asfaltu (optimálna teplota 130 – 160°C, minimálna 116°C) dochádza nielen k nataveniu pásky ale aj k vytvoreniu pružného predpätia jej stlačením v spoji.

POUŽITIE:

DUNAFLEX, high polymer (elastomer) sú bitúmenové tesniace pásky s vysokou pružnosťou, mäknúce pri vysokoteplotných technológiách, typických pre proces pokládky horúcich bitúmenových povrchov. Umožňujú vytvoriť spoľahlivý a vodotesný spoj medzi starým studeným a novým horúcim asfaltovým povrchom. Polymér – modifikovaný bitúmen, použitý pri výrobe týchto pások, zvyšuje flexibilitu i teplotu tavenia, lepivosť a elasticitu aj pri nízkych teplotách.

Bitúmenové pásky DUNAFLEX môžu byť použité horizontálne na spoje aj vertikálne do spojov asfaltových povrchov, ktoré boli položené v odlišnom čase alebo spoje s obrubníkmi, kanálmi, a pod. Sú mimoriadne vhodné na opravy trhlín a prasklín, nakoľko tu nevyžadujú teplý aplikačný proces s náročnou technológiou ale úplne stačí povrch prasklín očistiť a v priebehu pár minút pásku na vozovku horizontálne nalepiť a jednoducho nechať zavalcovať kolesami áut = RÝCHLOSŤ A KVALITA!

TECHNOLÓGIA APLIKÁCIE PÁSKY DO SPOJOV

Vertikálne aj horizontálne spoje musia byť očistené a povrch suchý, bez prachu. Prípadné nečistoty na asfaltovom povrchu musia byť starostlivo odstránené. Hrany spojov natreté, resp. nastriekané príslušným penetračným prostriedkom.
Položte bitúmenovú pásku DUNAFLEX  pozdĺž okraja a odrežte na požadovanú dĺžku. Pri odlepovaní silikónového papiera, pritláčajte pásku lepivou stranou k podkladu pomocou plochého nástroja (rukou). Teplom z horúceho asfaltu, pri vytváraní nového povrchu cesty, sa páska nataví a vytvorí kompaktný spoj medzi spájanými povrchmi. Páska musí prečnievať 3-4 mm nad úroveň cesty, aby bol spoj zapečatený rozvalcovaním presahu spolu s povrchom vozovky. Pri liatom asfalte chodníkov bez presahu. Zavalcovanie nového asfaltu zároveň vedie k stlačeniu pásky a vzniku predpätia v spoji – lepšia dilatácia. Samolepiaci povrch pásky slúži iba k jej montáži. Pre vytvorenie pevných a funkčných spojov je potrebné spolupôsobenie tepla z nového asfaltu.

Rozmer pásky Dunaflex DUNAFLEX
High polymer (elastomer), -10°C
Výr.č.
20 x 8mm / 10m 1972
30 x 4mm / 15m 1973
30 x 8mm / 10m 1970
30 x 10mm / 10m 1976
40 x 4mm / 15m 1974
40 x 8mm / 10m 1975

Na stiahnutie: