Hasiaci prípravok ISONEM®

ISONEM® ANTI MOLOTOF

Je jednorázový hasiaci prípravok vyvinutý pre hasenie požiarov triedy A, B a C. Jediná vec, ktorú potrebuje užívateľ urobiť, je hodiť náš produkt do ohňa. Keď príde plastový obal ku kontaktu s ohňom tak ho  okamžite hasí. Jedná sa o kvapalnú hasiacu látku. Teplo ohňa odparuje hasiacu náplň a spustí sa chemická reakcia. Po uvoľnení veľkého množstva oxidu uhličitého tlmí oheň, znižuje jeho kontakt s kyslíkom a znižuje teplotu horiaceho materiálu.

Výhody:

• 5-ročná trvanlivosť, žiadna údržba
• Jednoduché použitie, vhodné pre všetky vekové kategórie
• Veľmi ľahké balenie (850 g)
• Vhodné pre požiare typu A, B, C
• Prenosné balenie
• Neuvoľňuje veľa dymu a neblokuje únikovú oblasť
• Šetrné k životnému prostrediu, žiadny obsah toxických látok
• Rýchle vypúšťanie: v 1-5 sekúnd
• Hasiaca kapacita pre triedu A: 8-10 m3