Aké typy vetrania umožňuje rekuperácia tepla

SLOVECO » Články » Blog » Aké typy vetrania umožňuje rekuperácia tepla

Rekuperácia tepla predstavuje moderný a efektívny spôsob vetrania, ktorý sa stáva čoraz populárnejším riešením pre domácnosti aj komerčné budovy zamerané na úsporu energie a zlepšenie kvality vnútorného vzduchu. V tomto článku sa podrobne pozrieme na rôzne typy vetrania, ktoré rekuperácia tepla umožňuje. Priblížime vám, ako tieto systémy pracujú, aké majú výhody a v akých situáciách sú najvhodnejšie.

Typický systém mechanického vetrania je vyrobený z rekuperačnej jednotky, ventilačných potrubí na distribúciu čerstvého, filtrovaného vzduchu a odvádzaného starého vzduchu, vzduchových ventilov na prívod a odvod vzduchu v miestnostiach a nasávacej a výfukovej žalúzie v stene alebo na streche. Existujú však aj iné typy systémov mechanického vetrania. 

Systémy mechanického vetrania so spätným získavaním tepla môžeme rozdeliť do dvoch skupín podľa typu rekuperačnej jednotky a riešenia vzduchotechnického potrubia.

  1. Centralizované rekuperačné jednotky

Centralizované rekuperačné jednotky sa používajú na vetranie celej budovy, domu, bytu alebo skupiny bytov. Takáto rekuperačná jednotka je zvyčajne pripojená na napájací a odsávací potrubný systém, ktorý distribuuje čerstvý vzduch zvonka a odsáva starý vzduch aj z rekuperácie tepla,

  1. Decentralizované bezrozvodové rekuperačné jednotky

Decentralizované bezrozvodové rekuperačné jednotky sa používajú na vetranie jednej miestnosti alebo malého bytu majú kompaktný dizajn, nízku kapacitu prúdenia vzduchu a nie je pri ich potrebné inštalovať potrubie pre prívod a odvod vzduchu. 

Rozlišujeme ich na dve riešenia podľa typu inštalovaného výmenníka tepla:

  • rekuperačným výmenníkom tepla – tzv. jednotka „push-pull“ sú založené na cykle prepínania medzi prívodom a odsávaním vzduchu na rovnakom mieste (napr. 70 sekundové cykly). Tento druh zariadení je možné pripojiť do väčších systémov na synchronizáciu prevádzky (jedna jednotka pracuje v režime napájania, druhá v režime extrakcie). Pri výbere tohto riešenia je potrebné zvážiť niekoľko problémov. Po prvé, existuje riziko, že sa prívodný a odvodný vzduch môže zmiešať. Ďalšou vecou je, že vďaka jednoduchému a kompaktnému dizajnu jednotky je účinnosť spätného získavania tepla menšia ako pri štandardnej centralizovanej jednotke s rekuperáciou tepla, ale na druhej strane je kompaktná konštrukcia veľkou výhodou pri retrofitných projektoch v starých domoch.
  • s protiprúdovým výmenníkom sú veľmi podobné centralizovaným jednotkám. Samozrejme, že sú menšie a neexistuje možnosť pripojenia potrubí (existujú určité výnimky). Vzduch je privádzaný a odsávaný v jednej jednotke namontovanej na vonkajšej stene – odvádzaný vzduch pod privádzaným vzduchom.

Rekuperácia tepla ako efektívne riešenie čistoty vzduchu

Integrácia rekuperačných systémov do vetrania budov ponúka efektívne riešenie pre udržanie optimálnej teploty a čistoty vzduchu bez zbytočného plytvania energiou. S ohľadom na tieto výhody sa rekuperácia tepla stáva nielen ekonomicky výhodnou, ale aj ekologicky zodpovednou voľbou pre moderné bývanie a pracovné prostredia.

Systémy rekuperácie tepla sú navyše široko odporúčané asociáciami HVAC, a tiež čoraz viac legislatívou EÚ, pretože dokonale vyhovujú trendu energetickej efektívnosti. Ak plánujete stavbu energeticky efektívneho alebo pasívneho domu, je ideálnou voľbou mechanické vetranie so spätným získavaním tepla, nakoľko v týchto domoch je v dôsledku izolácie znefunkčnená bežná cirkulácia vzduchu a bez rekuperácie dochádza k zvýšeniu hladiny CO2 v priestore nad normu, čo môže spôsobovať únavu, bolesti hlavy, malátnosť a v neposlednom rade aj zníženie imunity obyvateľov domu. S výberom rekuperačnej jednotky vám radi poradíme.

Prečítajte si aj ďalšie články