Z čoho pozostáva rekuperačná jednotka

SLOVECO » Články » Blog » Z čoho pozostáva rekuperačná jednotka

Rekuperačná jednotka je kľúčovým prvkom modernej vzduchotechniky, ktorý hrá zásadnú rolu v zabezpečení zdravého a energeticky efektívneho vnútorného prostredia. Z čoho však pozostáva? V článku sa zameriame sa na jednotlivé komponenty, ktoré jej umožňujú efektívne využívať teplotu a vlhkosť odchádzajúceho vzduchu na ohrev alebo ochladenie prichádzajúceho vzduchu.

Hlavnými časťami rekuperačných jednotiek sú ventilátory, tepelné výmenníky, riadiace systémy, plášte, filtre a ďalšie príslušenstvo. Vďaka ich synergickému prepojeniu dokážu znižovať energetickú náročnosť budov, ale tiež zlepšovať celkovú kvalitu vzduchu v interiéri. 

Ventilátor

Rekuperačná jednotka má dva samostatné ventilátory. Jeden ventilátor dodáva vzduch a druhý ho odsáva. Poháňajú vzduch, aby sa pohyboval potrubným systémom. Prevádzka ventilátorov musí byť automatizovaná. Navyše určujú, koľko hluku bude rekuperácia generovať a ako dlho bude spoľahlivo fungovať.


Ventilátory sú najdôležitejšou súčasťou každej vzduchotechnickej jednotky. Spotreba energie, kapacita prúdenia vzduchu / dostupný tlak a emisie hluku rekuperácie závisia od nich. Väčšina rekuperácií je ponúkaná s radiálnymi ventilátormi, dozadu zakrivenými obežnými kolieskami a EC motormi. V porovnaní s motormi na striedavý alebo jednosmerný prúd majú motory EC nižšiu mieru spotreby energie a väčší rozsah regulácie otáčok (napr. v jednotkách HRU PremAir a HRU WALL).

V starších jednotkách sú k dispozícii ventilátory na striedavý alebo jednosmerný prúd a obežné kolieska zahnuté smerom dopredu. Decentralizované jednotky HRU môžu byť vybavené aj axiálnymi ventilátormi.

Tepelný výmenník

Výmenník tepla je hlavným prvkom jednotiek na spätné získavanie tepla, pretože zvyšuje jeho funkčnosť. Je zodpovedný za spätné získavanie tepla z odvádzaného vzduchu. Môžeme rozlišovať niekoľko typov výmenníkov tepla. Najobľúbenejší je krížový výmenník tepla, ktorý sa dobre hodí v malých systémoch rekuperácie tepla pre obydlia a kancelárie. Účinnosť tohto výmenníka tepla je okolo 70%.


Rotačný výmenník tepla je pokročilejšie a nákladnejšie riešenie. Jeho účinnosť je tiež vyššia a môže dosiahnuť 90 %. Pri prevádzke však vytvára viac šumu. Najvyššiu účinnosť dosahujú protiprúdové výmenníky tepla. Na druhej strane si tieto vyžadujú inštaláciu sofistikovanejšieho riadiaceho systému (napr. HRU PremAir).


Väčšina rekuperácií na trhu je vybavená doskovými protiprúdovými výmenníkmi tepla. Protiprúdové výmenníky tepla dosahujú účinnosť až nad 90%, ale výrobné náklady sú v porovnaní s jednoduchou konštrukciou krížových výmenníkov tepla oveľa vyššie.

Riadiaci systém

Riadiaci systém je srdcom rekuperačnej jednotky. S malým zásahom používateľa bude jednotku prevádzkovať s maximálnou účinnosťou a bude automaticky regulovať parametre jej chodu. Riadiaci systém umožňuje reguláciu teploty a prietoku vzduchu, ako aj činnosť ventilátorov. Rekuperácia môže byť vybavená špeciálnymi sondami a senzormi, ktoré inicializujú spúšťanie a zastavovanie sekvencií ventilátorov vo vhodnom čase.

Plášť rekuperačnej jednotky

Jednoduchá a pohodlná údržba jednotky sa nachádza na jej obale. Kľúčovou vlastnosťou je dobrá tepelná a zvuková izolácia plášťa. To umožňuje utlmiť činnosť jednotky a minimalizovať hladinu hluku. Taktiež znižuje tepelné straty z jednotky.


Úlohou plášťa je teda udržať všetky komponenty na správnom mieste a zaručiť príslušnú tepelnú a zvukovú izoláciu. Dizajn plášťa tiež určí umiestnenie spojovacích hrdiel potrubia (na vrchnej / bočnej strane) a typ montáže jednotky (podlaha / stojan, stena, pod strop).
Ďalšou dôležitou vecou je ľahký prístup k filtrom, ktoré je potrebné pravidelne vymieňať, a k výmenníku tepla na čistenie. Kvalitná rekuperácia bude pamätať aj na pohodlný prístup k ďalším komponentom, ako sú ventilátory a teplotné sondy, ktoré môžu byť v prípade poruchy potrebné vymeniť (napr. HRU PremAir).

Existujú rôzne konštrukcie plášťov, ale najobľúbenejšie sú:

  • prefabrikované sendvičové panely „oceľový plech – izolačný plech“ (izolácia z minerálnej vlny, PIR alebo PUR peny),
  • plášte vyrobené z oceľového plechu (často lakovaný) s vnútornými konštrukčnými prvkami z EPS, XPS alebo EPP,
  • plášte so samostatným dizajnom vyrobené z EPP (napr. HRU PremAir),
  • plášte vyrobené z oceľového plechu s izoláciou z expandovanej gumy.

Filtre

Trieda filtrov určuje, ako dobre sa bude vzduch čistiť od prachu a iných nečistôt. Úlohou filtrov je zastaviť všetky nezdravé látky a nedovoliť im dostať sa do  miestností. V rekuperačnej jednotke sa používajú samostatné filtre na prívod a odvod odvádzaného vzduchu.

Je tiež možné namontovať ďalšie filtre pre vyššiu účinnosť filtrácie vzduchu.
Rovnaký princíp platí pre jednotky na prívod a odvod vzduchu. Filtre sa používajú z dvoch dôvodov – prvým je zabezpečenie dobrej kvality vnútorného vzduchu a druhým je ochrana vnútorných komponentov VZT jednotky (ventilátory, výmenník tepla).

Ďalšie príslušenstvo

Každá jednotka môže byť vždy upravená pre lepšiu a spoľahlivejšiu prevádzku. K tomu môžete zvoliť ďalšie príslušenstvo. Rekuperačná jednotka môže byť vybavená ďalším filtrom (uvedeným vyššie) a tlakovým spínačom na kontrolu jeho znečistenia.


Na želanie je možné namontovať predhrievač na ohrev studeného vonkajšieho vzduchu pred jeho vstupom do výmenníka tepla alebo sekundárny ohrievač na zvýšenie teploty privádzaného vzduchu, ktorý vstupuje do miestností.

V neposlednom rade špeciálne senzory vlhkosti (hladina RH) alebo CO2 (hladina oxidu uhličitého) umožnia regulované vetranie (DCV) a reguláciu podľa skutočných potrieb.

Kvalitné komponenty sú základ

Účinnosť rekuperačnej jednotky a jej fungovanie závisí predovšetkým od kvality a typu komponentov, z ktorých je vyrobená. Pri výbere systému spätného získavania tepla by ste to mali vedieť, akú funkciu každý z nich zvláda a aký vplyv majú na účinnosť systému spätného získavania tepla. Ak sa chcete vedieť, ako rekuperácia tepla funguje, prečítajte si náš článok Čo by sme mali o rekuperácii tepla ako začiatočník vedieť.

Prečítajte si aj ďalšie články