Čo by sme mali o rekuperácii ako začiatočník vedieť

SLOVECO » Články » Blog » Čo by sme mali o rekuperácii ako začiatočník vedieť


Rekuperácia tepla sa stáva neoddeliteľnou súčasťou moderných obytných i pracovných budov. Pre mnohých je však rekuperácia stále nepoznanou témou. Spísali sme pre vás odpovede na najčastejšie otázky o rekuperácii, v ktorých vám priblížime jej podstatu, benefity aj fungovanie.

Čo je to rekuperácia tepla?

Rekuperácia predstavuje inteligentné riešenie, ako znížiť energetickú náročnosť budov pri súčasnom zabezpečení optimálnej kvality vnútorného vzduchu. Ide o technológiu, ktorá zachytáva teplo z odpadového vzduchu opúšťajúceho budovu a využíva ho na ohrev čerstvého vzduchu vchádzajúceho dovnútra. Týmto spôsobom sa šetrí energia, pretože nie je potrebné dodatočne ohrievať alebo chladiť prichádzajúci vzduch. 

Hlavnou a najdôležitejšou funkciou rekuperačného ventilačného systému však nie je iba spätné získavanie energie (alebo úspory, ktoré poskytuje), ale správna a efektívna výmena vzduchu v budove. Rekuperačná jednotka navyše filtruje čerstvý vzduch. Trieda filtra použitá v rekuperácii určuje účinnosť filtračného procesu. Takže jednotka na spätné získavanie tepla je výhodná pre domácnosť nielen z dôvodu minimalizácie výdavkov na vykurovací systém, ale aj zo zdravotných dôvodov. 

Ako funguje rekuperácia tepla?


Rekuperačná jednotka má výmenník tepla, ktorý umožňuje spätné získavanie tepla, ktoré by sa z budovy bežne vyčerpalo – najlepšie jednotky sú schopné rekuperovať až 90 % tepla. Ako to funguje? V systéme rekuperácie máme dva prúdy vzduchu (prívod a odvod), ktoré navzájom prechádzajú paralelne vo vnútri ventilátora s rekuperáciou tepla bez fyzického miešania. Vo výmenníku tepla jednotky sa teplo zo „zatuchnutého“ odsávaného vzduchu z domu prenáša na „čerstvý“ vzduch privádzaný zvonka, aby sa v prípade potreby zohrial. 

Pre lepšie vysvetlenie sme pre vás spísali zjednodušený proces rekuperácie nasledovne:

  • Čerstvý vzduch je nasávaný cez vetrák z vonkajšej strany.
  • Potom je vzduch potrubím vedený do vzduchotechnickej jednotky. V rámci jednotky je vyčistený na filtroch.
  • Ďalej sa cez zimu ohrieva vo výmenníku tepla alebo sa v lete ochladzuje.
  • Potom sa distribuuje do celej budovy prostredníctvom potrubného systému.
  • Rekuperácia tiež odsáva vzduch. V miestnostiach je vzduch odsávaný vzduchovými ventilmi alebo grilmi.
  • Ďalej sa transportuje cez vyhradený systém potrubí odvádzaného vzduchu do vzduchotechnickej jednotky.
  • Skôr ako sa vzduch dostane do jednotky, vyčistia ho vzduchové filtre.
  • Vo výmenníku tepla sa vykurovacia alebo chladiaca energia prenáša z odvádzaného vzduchu na privádzaný vzduch.
  • Nakoniec sa zatuchnutý vzduch odsáva do vonkajšej strany cez výfukovú mriežku.

Ako funguje vetranie s rekuperáciou tepla?

Vetranie s rekuperáciou tepla (HRV / HRS) je tiež známe ako mechanické vetranie s rekuperáciou tepla (MVHR). Ventilačný systém sa používa na odsávanie zatuchnutého vzduchu z miestností a jeho nahradenie čerstvým a filtrovaným vonkajším vzduchom, zatiaľ čo sa značná časť energie spotrebovanej na vykurovanie domu spätne získava a prenáša späť do priestorov.


Celý proces je podobný prirodzenému vetraniu, pri ktorom ventilačný systém odsáva vzduch z vlhkých miestností, ako je kuchyňa, kúpeľňa, a dodáva čerstvý vzduch do všetkých obytných miestností a spální s jedným rozdielom. Správna činnosť prirodzeného vetrania závisí od poveternostných podmienok a vzduchotesnosti domu. 

V obdobiach jar – leto, keď je teplotný rozdiel medzi vnútorným a vonkajším vzduchom pomerne malý, sa prietok vzduchu zníži alebo dokonca úplne zastaví. V jesenno-zimnom období by malo prirodzené vetranie fungovať správne, ak zabezpečíme prívod vonkajšieho vzduchu do vnútorného priestoru, dôsledkom však budú tepelné straty. Ak chcete o vetraní vedieť viac, prečítajte si náš článok Aké typy vetrania umožňuje rekuperácia tepla.

Zaručuje rekuperácia tepla správne vetranie po celý rok?


Mechanické vetranie so spätným získavaním tepla (MVHR), je na mnohých trhoch stále „len“ alternatívou prirodzeného vetrania ako primárneho riešenia, stáva sa však každým rokom čoraz populárnejším. Prečo je to tak? Len správne navrhnutý a namontovaný vetrací systém s rekuperáciou tepla zaručuje efektívnu výmenu vzduchu v dome po celý rok. 

Okrem vyššie uvedeného je vonkajší vzduch filtrovaný pred jeho zavedením do budovy. Vzduchové filtre sú štandardným vybavením rekuperačnej jednotky. Ak je navyše nízka kvalita vonkajšieho vzduchu, je možné pred ventilátor s rekuperáciou tepla dodatočne namontovať vzduchový filter proti smogu.

Rekuperácia tepla sa stáva nevyhnutnosťou moderného bývania

Rekuperácia sa stáva trendom v oblasti udržateľného bývania, a zároveň predstavuje kľúčovú technológiu pri znižovaní energetických nákladov. Jej využívanie v novostavbách aj pri rekonštrukciách by malo byť prioritou pre každého, kto chce bývať ekologicky a ekonomicky.

Využitie rekuperácie vzduchu môže výrazne prispieť k zlepšeniu kvality vnútorného prostredia, znižovaniu vlhkosti a predchádzaniu plesniam. Keďže energetické požiadavky a ekologické predpisy sa stávajú stále prísnejšími, rekuperácia by mala byť vnímaná nielen ako užitočný nástroj, ale aj ako nevyhnutnosť pre moderné bývanie. Výhody, ktoré prináša, robia z rekuperácie nielen trend, ale zároveň aj zodpovednú investíciu do budúcnosti našich domovov. Ak sa chcete o rekuperačných jednotkách a ich zložení dozvedieť viac, prečítajte si náš článok Z čoho pozostáva rekuperačná jednotka. S výberom správnej rekuperačnej jednotky vám radi poradíme.

Prečítajte si aj ďalšie články